Datenschutz

V následujícím textu bychom Vás chtěli informovat o ochraně osobních dat na našich webových stránkách a o způsobu, rozsahu a účelu získávání, používání a zpracování osobních dat. Dále bychom Vás chtěli informovat o Vašich právech. Ochrana osobních dat je pro nás velmi důležitá.

Za zpracování osobních dat odpovídá:

aartos Personalservice GmbH
Moizerlitzplatz 18
94209 Regen
Tel.: + 49 (0) 9921 / 97160-0  
Fax: + 49 (0) 9921 / 97160-20
eMail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Můžete se obracet i na našeho zmocněnce pro oblast ochrany osobních dat:
Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otevření webových stránek – zpracování osobních dat a způsob a účel jejich použití

Když si otevřete naše webové stránky, předáváte (z důvodů technické nutnosti) prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče data našemu webovému serveru. V průběhu běžícího spojení po dobu komunikace mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem se zpracovávají následující data:

 • stránka, ze které byl datový soubor otevřen – referenční URL
 • název datového souboru
 • datum a čas dotazu
 • popis typu používaného webového prohlížeče / verze prohlížeče a provozní systém
 • IP-adresa dotazujícího se počítače
 • status přístupu (přenos datového souboru, datový soubor nenalezen atd.)
 • množství přenesených dat

Z technických důvodů (vyvolání webové stránky) jsou námi tato data krátkodobě ukládána.  Spojování těchto dat s jednotlivými osobami nám na základě těchto dat není umožněno. Nejpozději po 30 dnech jsou IP-adresy vymazány. Ukládaná data jsou vyhodnocována výlučně pro interní statistické účely a neumožňují nám žádné logické spojení s Vaší osobou. Porovnávání s jinými existujícími daty neprobíhá.

Zmíněná data jsou z naší strany zpracovávána k následujícím účelům:

 • zajištění řádného a bezproblémového navázání spojení s webovou stránkou,
 • zajištění komfortního využití webové stránky,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Právní předlohou pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f DSGVO. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů pro využívání dat. V žádném případě nepoužíváme získaná data za účelem vyvozování jakýchkoli úsudků o Vaší osobě.

Webové stránky můžete navštívit aniž byste uváděli údaje o své osobě.

Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google LLC. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics používá tzv. „cookies“, tzn. malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují prostřednictvím pseudonymizovaných uživatelských profilů analýzu Vašeho využití webové stránky. Informace o Vašem využití webové stránky vytvořené pomocí cookies jako typ/verze vyhledavače, použitý provozní systém, referenční URL, hostname připojeného počítače (IP-adresa) a doba dotazu na server jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. V pověření provozovatelem těchto webových stránek využívá tyto informace společnost Google k tomu, aby mohlo být vyhodnoceno Vaše použití webové stránky, aby mohla být sestavena hlášení o aktivitách na webové stránce a aby mohlo dojít k úpravě webové stránky a dalších služeb spojených s využitím webové stránky a internetu, jako je např. průzkum trhu. IP-adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem není slučována s jinými daty společnosti Google. IP-adresy jsou anonymizovány, což znemožňuje přiřazování (IP-Masking).

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky.

Navíc můžete zabránit evidenci dat vytvořených cookies, které se vztahují k Vašemu využití webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) na Google stejně tak jako zpracování těchto dat společností Google tím, že si pomocí následujícího linku stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy pro Váš prohlížeč ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

Bližší informace k tomu najdete na  https://policies.google.com/privacy?hl=de resp. na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (všeobecné informace ke  Google Analytics a ochraně dat).

Instalaci cookies můžete zabránit také odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Úplné vypnutí cookies se nedoporučuje, neboť dočasné cookies mají své oprávnění a na jejich funkci mohou být odkázány jiné webové stránky. Místo toho se nabízí nechat cookies na konci sezení automaticky smazat. Přitom se smazání provede, jakmile je prohlížení kompletně ukončeno, což se může stát i několikrát za den.

Pomocí následujícího odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) si můžete také  stáhnout software (Google Browser-Add-on pro deaktivaci Google Analytics), který zabrání sběru dat prostřednictvím Google-Analytics.

Námi používaná stopovací opatření jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f DSGVO. Používáním budoucích stopovacích opatření chceme zajistit požadovanou podobu a průběžnou optimalizaci naší webové stránky. Stopovací opatření používáme pro statistické vyhodnocení používání naší webové stránky a za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy je třeba považovat jako oprávněné ve smyslu výše uvedených předpisů.

Google Maps

Tato webová stránka používá Google Maps API, mapovou službu společnosti Google LLC. ("Google"), pro zobrazení interaktivní mapy a pro vytvoření plánů jízdy. Google Maps jsou provozovány společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6 I pís. a, f DSGVO na základě Vašich dobrovolných údajů pro vytvoření plánu jízdy a našich oprávněných zájmů na zobrazení našich stanovišť.

Používáním Google Maps mohou být přenášeny informace o Vašem použití této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) na server společnosti Google v USA a a mohou zde být ukládány. Společnost Google předává informace získané pomocí Maps případně třetím osobám, pokud je toto stanoveno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby tato data zpracovávají z pověření společnosti Google.

Společnost Google v žádném případě nebude spojovat Vaší IP-adresu s jinými daty společnosti Google. Přesto je technicky možné, že společnost Google může na základě získaných informací identifikovat některé jednotlivé uživatele. Je možné, že osobní data a osobní profily uživatelů webové stránky mohou být společností Google zpracovávány pro jiné účely, na které nemáme a ani nemůžeme mít žádný vliv. Máte možnost deaktivovat servis  Google Maps a tím zabránit přenosu dat na společnost Google tak, že ve svém webovém prohlížeči deaktivujete JavaScript. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete na našich stránkách moci využívat zobrazování map.

Prohlášení o ochraně dat společností Google & doplňkové podmínky pro užívání Google Maps najdete na  https://policies.google.com/privacy?hl=de

Stahování Google Plugins můžete také změnit pomocí Vašeho nastavení ochrany dat na https://myaccount.google.com/intro .

Social Network Links

Na naše webové stránky nejsou napojené žádné Social Plugins společnosti Facebook nebo jiných sociálních sítí. Proto také není na našich stránkách aktivní žádný programový kód některé ze sociálních sítí. Ikony společností Facebook, Twitter, YouTube atd. na našich stránkách jsou pouze odkazy na příslušné stránky.

Ochrana dat při zasílání podkladů uchazečů

Pokud nám zašlete své podklady uchazeče, používáme je pouze pro rozhodnutí o Vaší žádosti a Vaše data nepředáváme dále třetím osobám. Upozorňujeme na to, že při zasílání podkladů uchazečů prostřednictvím e-mailu aktuálně nenabízíme žádné zakódování Vašich dat. Vy sami nám však můžete své přílohy zasílat mailem zakódované např. pomocí programu 7ZIP (http://www.7-zip.de/) a odděleně nám např. telefonicky sdělit Vaše heslo. O obdržení Vašich podkladů Vás budeme informovat mailovou zprávou zaslanou na Vaší emailovou adresu.

Podklady uchazeče nám také kdykoli můžete poslat poštou.

Data uchazečů jsou uchovávána a spravována odděleně od dalších datových sad.

V případě uzavření pracovní smlouvy s uchazečem jsou zprostředkovaná data uchovávána za účelem vzniku pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů. Nedojde-li k uzavření pracovní smlouvy s uchazečem, jsou podklady uchazeče automaticky smazány nejpozději po 6 měsících po oznámení zamítavého stanoviska, pokud smazání nebrání žádný jiný oprávněný zájem pracovníka odpovědného za zpracování nebo pokud uchazeč výslovně souhlasil s delším uložením a uchováním svých podkladů uchazeče, např. z důvodu případného pozdějšího kontaktu v souvislosti s volnou pracovní pozicí. Další oprávněný zájem je v tomto smyslu např. dokazovací povinnost při řízení dle zákona o všeobecném rovném zacházení (AGG).

Zpracování dat za účelem navázání kontaktu a zpracování Vašich dat uchazeče probíhá dle čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. a,b DSGVO na základě Vašeho dobrovolně uděleného svolení rovněž pro provedení úkonů před uzavřením smlouvy.

Bezpečnost dat

Na naší webové stránce používáme SSL-systém (Secure Socket Layer) ve spojení s vždy nejvyšším stupněm zabezpečení, který je podporován Vaším prohlížečem. Zpravidla se přitom jedná o 256 bitové kódování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256-bitové kódování, bude místo něj použita 128-bitová technologie. Zda je stránka našeho internetového výstupu přenášena zakódovaně, poznáte podle zobrazení uzavřeného klíče resp. symbolu zámku na spodní datové liště Vašeho prohlížeče.

Používám ostatně odpovídající technické a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich dat proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému zásahu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou odpovídajícím způsobem průběžně zlepšována v souvislosti s technologickým vývojem.

Google Web Fonts

Na těchto internetových stránkách jsou pro zobrazení písma používány Google Fonts. Google Fonts je služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Použití tohoto Web Fonts se uskutečňuje pomocí externího spojení se serverem společnosti Google USA. Tímto je dostává server informaci, které internetové stránky jste navštívili. Podle našich informací je dále společností Google uložena IP-adresa prohlížeče koncového zařízení návštěvníka této internetové stránky. Bližší informace najdete v pokynech pro ochranu dat společnosti Google, které můžete navštívit zde https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Zpracování/předávání dat

Předávání Vašich osobních dat třetím osobám za jinými než výše resp. níže popsanými účely neprobíhá.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze pokud:

 • jste k tomu dle čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. a DSGVO udělili vaše výslovné svolení,
 • je to zákonně přípustné a dle čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. b DSGVO potřebné pro splnění smluvních vztahů pro realizaci předsmluvních opatření s Vámi,
 • pro případ, že pro nás existuje pro předání dle čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. c DSGVO zákonná povinnost,
 • je zpracování dle čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f DSGVO potřebné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, pokud nepřeváží zájmy nebo základní práva a základní svobody dotčených osob, které vyžadují ochranu osobních dat, zvláště pak tehdy, jedná-li se u dotčených osob o děti.

Práva dotčených osob

Máte právo:

 • dle čl. 15 DSGVO požadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zvláště můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních dat, o kategoriích příjemců, kterým byla nebo jsou Vaše data zpřístupněna, o plánované době uložení, o existenci práva na opravy, vymazání, omezení zpracování nebo nesouhlas, o existenci práva podávat stížnosti, o původu Vašich dat, pokud tato nebyla získána námi, dále o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilingu a event. o průkazné informace k jednotlivostem;
 • dle čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo doplnění Vašich neúplných osobních dat, která jsou u nás uložena;
 • dle čl. 17 DSGVO požadovat vymazání Vašich osobních dat, která jsou u nás uložena, není-li zpracování potřebné pro vykonání práva na svobodné vyjádření mínění a na informace, pro splnění některé ze zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu nebo k uplatnění, vykonávání nebo ochraně právních nároků;
 • dle čl. 18 DSGVO požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat, pokud je Vámi správnost dat popírána, pokud je zpracování nezákonné, pokud ale jejich smazání odmítnete a my tato data již nepotřebujeme, pokud však Vy tato data potřebujete pro uplatnění, vykonání nebo ochranu svých právních nároků nebo pokud jste dali dle čl. 21 DSGVO nesouhlas se zpracováním;
 • dle čl. 20 DSGVO požadovat získání Vašich osobních dat, která jste nám poskytli ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • dle čl. 7 odst. 3 DSGVO kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili. To má za následek, že již nemůžeme do budoucnosti pokračovat se zpracování dat, které z tohoto souhlasu vychází;
 • dle čl. 77 DSGVO podat stížnost u úřadu pověřeného dohledem. Zpravidla se při tom můžete obrátit na dozorující orgán v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Právo na nesouhlas

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních dat, která se Vás týkají a která jsou zpracovávána na základě čl. 6 odstavec 1 písmena e nebo f, z důvodu, které plynou z Vaší zvláštní situace. Vaše osobní data po vyslovení nesouhlasu již dále nebudeme zpracovávat, leda že bychom mohli prokázat nutné bezpečnostní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo slouží-li zpracování pro uplatnění, vykonání nebo ochranu právních nároků.

Chcete-li své právo na vyjádření nesouhlasu využít, stačí nám k tomu informace zaslaná emailem.

Změny tohoto prohlášení o ochraně dat – stav

V souvislosti s dalším vývojem naší webové stránky a s možnostmi s tím spojenými nebo na základě změn zákonných nebo úředních předpisů může být nutno toto prohlášení o ochraně dat změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně dat. Vždy aktuální prohlášení o ochraně dat si můžete kdykoli na naší webové stránce pod odkazem „Datenschutz/Ochrana dat“ stáhnout a vytisknout

Stav květen 2018

Regen

Tel. 09921/ 97 16 0-0

info-regen@aartos.de

Moizerlitzplatz 18

94209 Regen

regen
Mo-Do: 8.00-12.00 / 13.00-17.00
Fr: 8.00-14.00
Passau

Tel. 0851/ 85 17 16-0

info-passau@aartos.de

Messe-Business-Center (MBC)

Dr.-Emil-Brichta-Strasse 9

94036 Passau

passau
Mo-Do: 8.00-12.00 / 13.00-17.00
Fr: 8.00-14.00
Cham

Tel. 09971/ 84 39 4-0

info-cham@aartos.de

Brunnendorf 9

93413 Cham

cham
Mo-Do: 8.00-12.00 / 13.00-17.00
Fr: 8.00-14.00
Klatovy

Tel. +420 603 157 135

info-klatovy@aartos.de

Vídeňská 25

CZ 33901 Klatovy

klattau
Otevírací doba:
Po předchozí telefonické domluvě.
Strakonice

Tel. +420 732 797 960

info-strakonice@aartos.de

Palackého nám. 113

CZ 38601 Strakonice

strakonice
Otevírací doba:
Po předchozí telefonické domluvě.
Domazlice

Tel. +420 703 130 239

oder

Tel. +420 703 130 240

info-domazlice@aartos.de

Břetislavova 88

CZ 34401 Domazlice

strakonice
Otevírací doba:
Po předchozí telefonické domluvě.

NEWS

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.